+(90) 850 202 5 202

Geri

YENİ NESİL LİDERLİK / NEW GENERATION LEADERSHIP

‘New Generation Leadership’ yeni nesil liderlik anlayışı ile hazırlanmış özel bir programdır. İnsanlığın günümüze kadar yaşadıkları, önyargıları ve öğrendikleri liderlerin ve yöneticilerin oluşumlarında ve genlerinde korkuları, şüpheleri, stresleri, alışkanlıkları yok etmeyi ve yok olmayı oluşturmuştur. Yeni nesil liderlik anlayışı; genlerimize işlemiş olan ve bize ait olmayan negatif duygulardan arınmayı, özümüzde var olan ve bizi var eden saf, temiz halimize geri dönerek yeni bir oluşum yaratmayı gerektirmektedir. Bu oluşum etik kurallarla beslenerek, birliğe ve bütünlüğe önem veren, her daim yaratıcı olan, kendisine içsel ve dışsal engel yaratmayan, öncelikle kendisine liderlik yapan bireyler hedeflemektedir.

EĞİTİM METODU

Bu program, Live Academy’nin ana misyonunu ve felsefesini de içeren, liderliğin hem içsel oluşum hem de dışsal uygulama metodu ile başarıya ulaşacağı inancı ile hazırlanmıştır. Programın en önemli özelliği kişinin kendisini geliştirmesi, içsel oluşumunun önündeki engelleri kaldırması ve bütünselliği geliştirmesi üzerine kurulmuş olmasıdır. Katılımcıların içsel oluşumu ile beraber harici hayattaki başarısını arttıracak yönetim, pazarlama, satış ve finans bilgilerinin de geliştirilmesi ve farklı bir bakış açısı kazandırılması programın temel amacıdır.