+(90) 850 202 5 202

Geri

PERFORMANS ARTTIRAN YÖNETİM BECERİLERİ

Yöneticilerin ve kendilerine bağlı olan çalışma arkadaşlarının firma amaçları doğrultusunda istekli çalışmaları; bilgi, yetenek ve güçlerini bu doğrultuda yönlendirmeleri; yapıcı tutum ve davranışları ortaya çıkarmaları amaçlanmaktadır. Çalışanlarının daha istekli olarak ve heyecanla iş yapmalarını sağlayacak, iş tatminleri yüksek bir takım oluşturmak için ihtiyaç duyulan beceri ve yöntemlerin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Karakter Tespiti ile İletişim Teknikleri

4 Tip Yönetim Metodu Uygulaması

Takım Kurma

YÖN – İTİCİ = Yönetici

Planlama ve Süreç Yönetimi

Koordinasyon

Stres Altında Yönetim Metodu

Ekibin Hedeflere İnançlarının Sağlanması

Takip ve Destekleme

Delegasyon-Nasıl ve Ne Şekilde?

Performans Süreçlerinin Takibi