+(90) 850 202 5 202

Geri

PAZARLAMADA STRATEJİK LİDERLİK

Günümüz rekabetçi pazarında, şirketler müşterilerinin beklentileri ile örtüşen ve kendilerini rakiplerinden farklılaştıran pazarlama stratejileri geliştirmek zorundalar.

Artık inovatif ve bütünsel stratejiler olmadan  liderlerin değer yaratması ve büyüme gerçekleştirmesi mümkün olamayacaktır.

Bu nedenle bütünsel, stratejik, vizyoner ve yaratıcı pazarlama liderlerine ihtiyaç vardır. 

EĞİTİM METODU

Pazarlamada Stratejik Liderlik

Eski öğretilerle yeni öğretileri birleştiren

Geleneksel tekniklerle teknolojiyi buluşturan

Bütün şirketi satış ve pazarlama coşkusuyla yöneten

İçsel liderliğini dışsal yönetim teknikleri ile uygulayacak

Yeni nesil vizyoner liderler yaratmak amacıyla hazırlanmıştır...