+(90) 850 202 5 202

Geri

KİŞİSEL MARKA / I BRAND

Sinan Ergin'le kişisel markanı yarat hedefini oluştur..

 

I BRAND "KİŞİSEL MARKA" NEDİR ?

Özel hayat ve iş yaşamında  kişinin düşlerine ulaşması ve hedeflerini gerçekleştirebilmesi amacıyla; Sinan Ergin’le birebir yürütülen çalışmadır. Çalışma kapsamında aynı bir marka çalışmasında olduğu gibi kişinin mevcut durumu, konumlandırması, iletişim özellikleri ve kişilik özellikleri kapsamında kendisini fark etmesi; düşlerine ve hedeflerine uygun kişisel markasını ve stratejisini oluşturarak aksiyon planı uygulaması gerçekleştirilecektir.

 

 

HEDEF ve VİZYON ÇALIŞMASI

Mutluluk, ve başarı canlı yaşam ancak kişinin hayat amacının, hedefi ve vizyonu ile bütünleşmesi ile sağlanabilmektedir. Bu kapsamda kişinin hedefi ile özdeşleşmesi ve hayatını bu yönde kurgulaması sürdürülebilir mutluluk ve başarıyı getirecektir.

 

 

MARKA ve KONUMLANDIRMA

Karakter özellikleri ve iletişim özellikleri kapsamında; kişinin öz algısı ve dış algılanması arasındaki fark çalışılacaktır. Hedef  ve vizyonuna uygun kişisel markası doğrultusunda mevcut ve oluşması gereken konumlandırmanın netleştirilmesi çalışmanın ana hedefi olacaktır.

 

 

STRATEJİ ve AKSİYON PLANI

Hedef ve Vizyon çalışmasını takip eden Marka ve Konumlandırma çalışması doğrultusunda; kişinin hayat amacına ve hedeflerine giden yolda; doğru adımlarla ve bütünsel bakış açısıyla geliştirilen kişisel stratejileri doğrultusunda alınan aksiyonların takibi ve uygulaması gerçekleştirilecektir.

 

 

ÇALIŞMA PLANI

I BRAND, KGCC Otel’de bir gün konaklamalı olarak gerçekleştirilecektir. Sinan Ergin’le birebir çalışma 1.gün 14.00’da başlayacak ve birlikte yenecek akşam yemeği ile 22.00’da sonlanacaktır. 2.gün Sinan Ergin’in rezidansında gerçekleştirilecek 10.00-13.00 saatleri arasındaki çalışma ile programın birinci adımı tamamlanacaktır.

Çalışmanın ikinci adımı için ilk buluşmadan bir hafta sonra gerçekleştirilecek görüşme ve bunu takip eden 15 gün sonrasında gerçekleştirilecek toplam bir günlük birebir çalışma ile I BRAND aksiyon takip sürecine geçilecektir. Bu süreçte takip eden bir ay içerisinde ½ günlük birebir çalışma ve 3 ay süresinde online görüşmelerle takip programı yapılacaktır.