+(90) 850 202 5 202

MOTİVASYON KONUŞMALARI

MOTİVASYON KONUŞMALARI


Kurumların hedeflerine ulaşmak için düzenledikleri eğitim,seminer ve toplantıları; iç ve dış müşteriye yönelik stratejik organizasyonları ve motivasyon toplantılarına yönelik olarak, etkinliğin amacına ve katılımcılara verilmek istenen mesajlara yönelik olarak firmaya özel hazırlanan motivasyon konuşmaları için ilgili talep formunu yönlendirmenizi rica ederiz. 

 

ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR 

 

Şirket=Ben, Ben=Şirket

Kendi Kendini Motive Etme Sanatı

'Wholeness-Bütünlük-Bir Olmak'

Kişisel Bütünlük Olmadan Şirket Bütünlüğü Olmaz

Takım mı Kuralım? Takım mı Olalım?

Departmanlardan Tek Bir Departman Yaratmaya

Satış ve Müşteri Yaklaşımları

Pazarlama ve Satışın Önündeki Engelleri Kaldırıyoruz

Pazarlamada Gelişen Trendlere uyum mu?

Çapraz Satış ve Potansiyel Yaratma

Gelecek ve Değişim Yönetimi

Başarının Sırrı 

İnnovasyon: In-NOW-Action

Wake UP

Mağazam=Ben, Ben=Mağazam

İnanırsan Başarırsın

DİĞER

MOTİVASYON KONUŞMALARINereye Yönlendirirseniz, Oraya...

Ruhunu Farketmek

Bir Lideri Engelleyen Ağırlıklar

WAKE UP

Timeless Leadership