NEDEN LIVE?

Kurumların amaçlarına giderken önlerindeki engelleri kaldırmak ve hedeflerine daha hızlı ulaşmalarını sağlamak için kurulmuştur. Live ister kişiler, ister kurumlar  olsun her şeyin içeriden dışarıya doğru geliştiğini bildirmekte, çalışmalarını bu yönde yapmaktadır. Verdiği danışmanlık ve eğitim hizmetleriyle içsel ve dışsal bütünlüğü sağlamak asli amacıdır.