İNOVASYON / IN-NOW-ACTION

İnovasyon yaratıcılıktır. Bu yaratıcılık yepyeni, daha önce düşünülmemiş ve uygulanmamış olabilir veya bildiğimiz, gördüğümüz, uyguladığımız her şeye yeni bir bakış açısı kazandırarak, farklı bir uygulama içerebilir.

Bu ürün şu anda stokta yok veya mevcut değil.

SKU: N/A

İnovasyon yaratıcılıktır. Bu yaratıcılık yepyeni, daha önce düşünülmemiş ve uygulanmamış olabilir veya bildiğimiz, gördüğümüz, uyguladığımız her şeye yeni bir bakış açısı kazandırarak, farklı bir uygulama içerebilir. İnovasyon zaman içerisinde değil, şimdinin içinde uygulanmalıdır ve kesinlikle yaşam şeklinden iş yapış şekline, iş yapış şeklinden yaşam şekline kadar bütünlük içermelidir. İnovasyonun başarısı kişiye, kuruma ve toplumlara sağladığı faydalarla ölçülmelidir. İnovasyon değişimdir. Değişim içselden başlar ve dışsal değişim ile tamamlanır. Çünkü dışarıdan içeriye doğru bir değişim mümkün değildir.

Amaç:

Bu eğitim kişi ve kurumların her daim içlerinde olan ancak çeşitli nedenlerle unutulmuş, kapatılmış veya alışkanlık ve korkulardan dolayı bir türlü harekete geçirilemeyen yaratıcılığın ve yaratıcı düşüncenin harekete geçirilmesi için hazırlanmış gerçek bir çalışmadır. Bu eğitimde evrendeki değişimden insandaki değişime, hayattaki değişimden iş yapış şeklindeki değişime kadar her şeyin her an yenilendiğini ve yaratıcı düşüncenin kişinin farkındalık bilincindeki artışla mümkün olduğu aktarılmaktadır. Eğitimin sonunda kişilerde oluşan bu farkındalık bilinciyle işlerine ve olaylara bakışında ciddi bir değişiklik olacak ve bu farkındalık bilincinin içlerinde oluşan yüksek enerji ile birleşmesiyle inovatif yaklaşım şekilleri de beraberinde gelecektir.

 

Konu Başlıkları:

  • Yenilik, Yaratıcılık ve İnovasyona Bakış
  • Kişilerde İnovasyon
  • Kurumlarda İnovasyon
  • In=Yenlikçiliğin İçselleştirilmesi
  • Now=Zamanın üzerine çıkılması
  • Action=Eyleme geçilmesi
  • Eylem içinde Planlama
  • Ölçümleme Sistemleri
  • Başarılı İnovasyon için İletişim
  • Sürdürülebilir İnovasyondan Yaşam Biçimine

Başvurmak İster Misiniz?